JAXA、リコー、宇宙空間で撮影した360°の全天球静止画・動画を公開 ~国際宇宙ステーションから地球の撮影に成功~

株式会社リコー 株式会社リコー(社長執行役員:山下 良則/以下、リコー)と国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(理事長:山川 宏/以下、JAXA)が共同開発した小型全天球カメラが、宇宙船外での360°の全天球静止画・動画…